Davide Vega D'Aurelio

Programació i avaluació de la capa de transport per al sistema de visualització distribuïda SAGE

La fundació i2CAT, dins del projecte de recerca V3 (Video, Videoconferència i Visualització en HD), treballa actualment en una solució de videoconferència en Alta Definició que utilitza el software SAGE (Scalable Adaptive Graphics Environment) per visualitzar la informació que es rep en una graella de pantalles de 1200 per 1600 píxels. El rendiment actual d’aquesta part de recepció és força baix, de forma que es fa impossible la visualització de fluxos més grans de 600 Mbps. En aquest treball es detallen els resultats de l’estudi del software de visualització distribuïda SAGE i es descriu el procés d’implementació d’un nou mòdul de transmissió que utilitza el protocol de transport UDP. Tot i que l’estudi no s’ha endinsat en el tractament gràfic de l’aplicació, ha permès entendre el funcionament intern de l’aplicació i crear un model de plans i mòduls vàlid. Durant el procés de desenvolupament, s’han implementat quatre versions diferents del mòdul, utilitzant diferents estratègies i s’ha fet un estudi comparatiu amb el mòdul TCP que ja existia. Els resultats mostren que les versions amb UDP permeten enviar, com a mínim, fluxos de fins a 1’5 Gbps; suficients com per transmetre vídeos d’Alta Definició a través de la plataforma V3; no obstant que la visualització correcta de les imatges al sistema de pantalles es troba restringida a unes condicions concretes. Finalment, es proposen una sèrie d’estratègies a curt i llarg termini per acabar la implementació del mòdul.